Rezerwacja wizyty on-line

Implanty stomatologiczne – lepsza alternatywa leczenia

Czym są implanty stomatologiczne?

Implanty dentystyczne stanowią bezpieczną, potwierdzoną klinicznie i estetyczną alternatywę dla tradycyjnych metod odbudowy braków uzębienia (koron, mostów, protez). Odbudowa protetyczna na wczepionym implancie wygląda i jest odczuwana jak naturalny ząb zapewniając wysoki poziom komfortu, bezpieczeństwa, pewność przewyższające tradycyjne metody leczenia. Od ponad dwudziestu lat implanty firmy Zimmer Dental w pełni spełniają oczekiwania pacjentów wymagających odbudowy braków zębowych i podnoszą ich jakość życia.

Jakie są korzyści stosowania implantów?

Wybór implantów stomatologicznych jako opcji leczenia to szereg znaczących korzyści:

 • Zachowanie anatomii. Po utracie zęba otaczająca go kość z czasem zaczyna zanikać. Utrata kości może doprowadzić do cofnięcia się linii łuków zębowych i do zmiany struktury kości twarzy. Implanty stomatologiczne zapobiegają zanikowi kości, za twarz zachowuje swój naturalny kształt.
 • Zachowanie zdrowych zębów. Implanty stomatologiczne, będące lepszą alternatywą tradycyjnych koron i mostów, eliminują konieczność naruszania sąsiednich zdrowych zębów. Twoje naturalne zdrowsze zęby nie są narażone na niszczenie poprzez szlifowanie.
 • Bezpieczeństwo. Osadzony podczas zabiegu implant tkwi w kości nieruchomo. Wyeliminowane są kluczowe problemy tradycyjnych protez: złe dopasowanie, podrażnienie klejem do protez. Dzięki implantom zyskujesz wyższe poczucie komfortu i uwolnienie od kłopotliwych sytuacji.

Odbudowa pojedynczego zęba

Zimmer Dental oferuje kilka typów wszczepów, przy pomocy których można rozwiązać każdy przypadek implantologiczny. Jeśli straciłeś jeden ząb i posiadasz obecnie ruchomą protezę częściową lub koronę opartą o sąsiedni ząb, to w takim przypadku korona na implancie może być lepsza alternatywą. Pojedyncza odbudowa zęba wygląda i jest odczuwalna jak naturalny ząb i tylko Ty i Twój lekarz bedzie i tym wiedzieć.

Zęby na implantach są niezaprzeczalnie lepszym rozwiązaniem:

 • Wyglądają, są odczuwalne i funkcjonują identycznie jak zęby naturalne
 • Nie narażają sąsiednich, zdrowych zebów na uszkodzenia jak w przypadku tradycyjnego przygotowania mostków
 • Zapobiegają zanikowi tkanki kostnej i recesji linii dziąsła
 • Higiena jamy ustnej pozostaje ta sama, jak w przypadku naturalnych zębów
 • Przywracją zdolnosc lepszego rzuca niż w przypadku ruchomych protez
 • Przywracają pewność siebie i uśmiech

Odbudowa wszystkich zębów w żuchwie lub szczęce

Jeśli występuje u ciebie całkowite bezzębie szczęki i/lub żuchwy i używasz aktualnie tradycyjnej protezy, to zastąpienie jej protezą całkowitą opartą na implantach będzie właściwym i pewnym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do tradycyjnych protez, które mogą być źle dopasowane powodując podrażnienie dziąseł i ból – rozwiązanie z użyciem mostu na implantach lub protezy opartej na implantach praktycznie eliminuje wszelkie ruchy protezy i wywołany ten dyskomfort.

Poczuj nowy komfort wynikający z posiadania nowych zębów na implantach

 • Implanty zapobiegają zanikowi kostnemu, zachowana jest struktura twarzy
 • Zwiększają komfort i pewność siebie
 • Korony na implantach przywracają zdolność mocnego nagryzania
 • Eliminują konieczność przyklejania protezy
 • Poprawiają wygląd
 • Przywracają pewność siebie. Jedzenie, mówienie jest teraz o wiele prostsze.

Jak funkcjonują implanty?

Implant stomatologiczny jest wykonany z tytanu „śrubą” umieszczona w kości w miejsce brakujących korzeni zęba. Po okresie osseointegracji (zintegrowaniu otaczającej tkanki kostnej z wczepem) nowy ząb łączony jest z implantem. Tak wykonana odbudowa wygląda i funkcjonuje identycznie jak naturalny ząb.

Jak wygląda procedura implantologiczna?

Proces leczenia implantologicznego składa się z kilku etapów które trwają średnio od 4 do 9 miesięcy. Typowy proces zawiera:

 • Konsultacje przed zabiegowe. Na podstawie wnikliwej analizy Twojej historii stomatologicznej i medycznej lekarz decyduje o leczeniu implantologicznym. Przed podjęciem leczenia implantologicznego odbywają się konsultacje chirurgiczne jak i protetyczne.
 • Wszczepienie implantu. Zabieg wszczepienia implantu odbywa się w znieczuleniu miejscowym, a w niektórych przypadkach w znieczuleniu ogólnym. Przez następnych kilka miesięcy implant zrasta się z kością tworząc z nią integralną całość. Na wczepionym implancie lekarz może od razu przygotować ząb tymczasowy,
 • Odbudowa protetyczna. Etap odbudowy rozpoczyna się przymocowaniem transferu do implantu i pobraniem wycisku. Jest to procedura całkowicie bezbolesna. W laboratorium protetycznym odlewany jest gipsowy model łuku zębowego, na którym powstaje odbudowa ostateczna.
 • Higiena po zabiegu. Lekarz prowadzący poinstruuje cię jak prawidłowo dbać o nowe zęby na implantach. Właściwa systematyczna higiena implantów i ich kontrole gwarantują, że nowe uzębienie będzie wyglądało i funkcjonowało idealnie przez wiele lat.

Odbudowa kilku zębów

Przy utracie kilku zębów metodą leczenia implantologicznego może być most wsparty na implantach. W przeciwieństwie do tradycyjnych mostów czy wyjmowanych protez częściowych, które mogą stracić stabilność powodując podrażnienie, most wsparty na implantach pozostaje zawsze pewnie przytwierdzony i nieoddziałujące niekorzystnie na sąsiednie zdrowe zęby. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie, a zęby wyglądają i są odczuwalne jak Twoje naturalne.

Doznaj nowego komfortu i stabilności z nowymi zębami na implantach

 • Zęby osadzone w moście wyglądają i funkcjonują jak naturalne
 • Most nie wymaga podparcia przez sąsiednie zęby
 • Most połączony jest z implantami w sposób pewny i bezpieczny zapobiegając zanikowy tkanki kostnej i recesji linii dziąseł
 • Przywracają zdolność lepszego żucia niż przypadku ruchomych protez
 • Wyeliminowane są nawracające podrażnienia wokół opracowywanych zębów
 • Nowe zęby poprawiają wygląd i przywracają poczucie własnej wartości.