Rezerwacja wizyty on-line

The Wand™ Plus - znieczulenie

Co to jest The Wand™ Plus?

Jest to aparat, w którym podawanie środka znieczulającego jest kontrolowane poprzez mikroprocesorowy układ kontrolny.

Jakie rodzaje znieczuleń wykonujemy przy pomocy urządzenia The Wand™ Plus?

Wszystkie rodzaje stosowane w stomatologii: podniebienne /AMSA/, /P-ASA/, śródwięzadłowe, przewodowe-żuchwy, nasiękowe, dobrodawkowe, śródkostne, itp.

Dlaczego deponowanie anestetyku w The Wand™ Plus może być bezbolesne i komfortowe dla pacjenta?

Ponieważ The Wand™ deponuje anestetyk bardzo wolno - pod kontrolą mikroprocesora.

Czy przy użyciu The Wand™ Plus można wykonywać aspirację?

Tak. Urządzenie The Wand™ Plus posiada specjalny, automatyczny program aspiracji. Różnica pomiędzy aspiracją wykonywaną ręcznie a wykonywaną przez urządzenie The Wand™ Plus ma decydujące znaczenie dla przewidywalności i bezpieczeństwa zabiegu znieczulenia. W przypadku strzykawki ruchy ręki i tłoka (jako elementów zespołu mechanicznego) mogą spowodować wycofanie się igły z naczynia i niedokładność wykonania prawidłowej aspiracji.

Do czego służy The Wand™ Plus?

Do podawania wszystkich rodzajów znieczuleń miejscowych jakie stosowane są w stomatologii. Technika podawania znieczuleń jest całkowicie zmodyfikowana, technika iniekcji jest podobna jak w tradycyjnych metodach lecz sposób prowadzenia igły jest zupełnie nowy.

Czym różni się technika znieczulania?

Specjalna konstrukcja aplikatora pozwala na prowadzenie igły w sposób bezbolesny dla pacjenta. Anestetyk podawany jest przez cały czas, tworząc specjalny płaszcz przed ostrzem igły. Płaszcz ten toruje drogę przed igłą, znieczulając kolejne warstwy tkanki jaka pozostaje nam jeszcze na drodze.

Dlaczego ważna jest prędkość podawania?

Tkanka ludzka adaptuje środek znieczulający z określoną prędkością. W zależności od indywidualnych cech pacjenta, jego metabolizmu a także okolicy podania, mogą zaistnieć pewne różnice. W stomatologii również istnieje problem tkanek o zróżnicowanym oporze dla dynamicznego przepływu płynu. Naukowcy wyodrębnili jednakże pewne wartości graniczne, które określają średnią zdolność adaptacji środka znieczulającego. Wynosi ona nie więcej niż. 0,005 ml na sekundę.